Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

02 03 2016 REGLAMENTO CRI

 

 

 

 

 

 

 

 


REGLAMENT PER A CURSES EN CARRETERA

 

 

 

ATENCIÓ

NO HI HAURÀ COTXES D'ASSISTÈNCIA

 

 

ES MONTARAN 11 BOX D'ASSISTÈNCIA QUE COBRIRAN ELS DOS COSTATS DE LA CARRETERA PER ANAR I TORNAR, EN ELS QUALS ES PODRAN DONAR RODES I AVITUALLAMENT.

Art.-1er. L’entitat

P.C. ESTABLIMENTS

domiciliada a

Establiments, c/ Rector Estrades, 4 1º A

organitza amb autorització de l’FCIB una cursa que tindrà lloc el dia

6 DE març DE 2016

a

HOTEL VIVA BLUE ALCUDIA

a les

10.00              hores

Núm. aproximat de participants:      100

 

 Art.- 2on. Aquesta cursa serà del tipus (encerclau el que se sol·liciti)

 

OPEN
 
OPEN

+

JÚNIOR

A

ELIT
ELIT

+

JÚNIOR

A

Alevins - Infantils

La modalitat de la prova serà (posar una X a la que es vol)

B

B

Cadets

C

C

Júniors

CIRCUIT URBÀ

 

CRI

x

CARRETERA

 

 

MÀSTER 30

MASTER

40, 50 i  60

 

PRINCIPIANTS

Art.- 3er. La sortida es farà al carrer / avinguda / plaça

Salida por MA3433 desde el KM 7 en direccion a Sa Pobla

 

Recorregut. Sortida i arribada amb km de cada cursa i horaris de pas per cada nucli urbà:

 Preu de l’inscripció: 10eur +1eur àrbitres      Fèmines: 5eur +1eur àrbitres

 

Recorregut: Veure plànol adjunt

Distàncies per ordre de sortida:

 

FÈMINES, JÚNIOR, SUB23, M30, M40, M50 i M60, ELIT: 12 km

SORTIDA PRIMER CORREDOR A LES 10 HORES

En cas de que a una categoria no hi hagi un mínim de 3 corredors no se considerarà Campionat

Serà Campionat de Balears per a les categories:  JÚNIOR – SUB 23 – ELIT-(HOMES I DONES)

SERÀ OBLIGATÒRIA LA PREINSCRIPCIÓ A TRAVES DE LA PÀGINA WEB DE LA PC ESTABLIMENTS

Art. 4t.- Els corredors hauran de presentar la llicència corresponent a petició del Jurat Tècnic.

Art. 5è.- Els/les corredors/-eres hauran de presentar-se a l’arribada 15 minuts abans de l’hora de sortida per passar llista i rebre les instruccions complementàries que els organitzadors hagin dictat, quedant exclòs/-a de la cursa el/la corredor/-a que no compleixi l’esmentat requisit.

Art. 6è.- Els organitzadors no es fan responsables de cap accident del que poguessin ser causa o víctima els/les corredors/-eres, com tampoc es fan solidaris de les despeses ni dels deutes que poguessin contreure durant la cursa. En cas de que el corredor participi sense cobertura de l’assegurança serà responsable del dany propi i a tercers.

Art. 7è.- La cursa es donarà per acabada passat un 10% del temps emprat pel primer excepte indicacions en contra per a curses per etapes.

 

Art. 8è.- Les curses estaran ateses per

2

ambulàncies, amb metge.

Art. 9è.- El Director Executiu serà el responsable de l’organització de la prova (Indispensable carnet de conduir):

Sr./Sra.

SEBASTIA  MUNTANER PONS                                                    Telèfon  670 53 23 50

DNI    41.401.480 P

Art. 10è.- El Responsable de seguretat vial, encarregat de les mesures de senyalització i del personal tècnic auxiliar (Indispensable carnet de conduir):

Sr./Sra.

  JACINTO XUCGLA SEGURA                                                        Telèfon 

DNI    43.019.068 Y

Art. 11è.- El personal tècnic auxiliar (Indispensable carnet de conduir):

 

 

 

Sr./Sra.

BIEL MAYANS MANERA

 DNI   42.969.022 P

Sr./Sra.

PEP SANCHO CLODOVER

 DNI   42.973.991 D

Sr./Sra.

JORDI CAÑELLAS ROIG

 DNI   78.209.420 J

Sr./Sra.

ANDREU SALVA VIDAL

 DNI   41.400.801 L

Sr./Sra.

ROGELIO HERNANDEZ LORENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12è.- Pla de seguretat:

Art. 12è a.- Proposta mesures de senyalització:

La senyalització del recorregut es durà a terme mitjançant:

Senyalització horitzontal (Cinta adhesiva)

SI      X

NO

 

 

Senyalització vertical (Cartells indicatius)

SI

NO

 

 

S'adjunta cartells anunciadors de desviament de la circulació

SI

NO ES NECESSARI

S'adjunta document acreditatiu del tancament de la carretera a un mitja de comunicació

SI

NO ES NECESSARI

Art. 12è b.- Dispositius de seguretat:

Núm. vehicles d’enllaç: _______ motocicletes i ______ cotxes.

La cursa estarà assistida per ____9____TÈCNICS AUXILIARS equipats amb els següents dispositius de seguretat.

Equipament del personal auxiliar

Armilles

SI

Banderoles

SI

Comunicació

Tel. Mòbil

 

 

S'ha avisat a la policia local dels següents municipis per tal de que s'encarreguin de la seguretat el pas pels mateixos:

MARIA DE LA SALUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12è c.- Funcions del personal auxiliar

El personal auxiliar s'encarrega de tallar el trànsit en als següents punts conflictius:

Protecció Civil col·laborarà amb _____ efectius regulant el trànsit als següents punts conflictius:

Punt conflictiu a cobrir (Creuer, sortida de finques particulars, obres...)

Personal auxiliar

Protecció Civil

1.    Tots els punts necessaris seran coberts per l’organització

x

 

2.  

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7.  

 

 

8. 

 

 

9.  

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12.  

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 

 

 

 

Art. 13è.- Els/les corredors/-eres col·locaran un dorsal a cada costat, sobre el maluc, sense poder doblegar, tallar, tapar, esborrar cap part de la seva superfície. En cas contrari seran desqualificats i podran ser sancionats/-ades.

Art. 14è.- En aquesta cursa es disputaran els següents premis per a cada tipus de llicència i categoria:

Premis en metàl·lic (posar categoria o sector)

Trofeus

 

1

 

1

 

1

 

 

SUB 23

2

 

2

 

2

 

 

3 MEDALLES, BANDA DE CAMPIÓ DE BALEARS

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

5

 

5

 

5

 

JÚNIORS

ELIT

6

 

6

 

6

 

3 MEDALLES, BANDA DE CAMPIÓ DE BALEARS

3 MEDALLES, BANDA DE CAMPIÓ DE BALEARS

7

 

7

 

7

 

8

 

8

 

8

 

9

 

9

 

9

 

MASTER 40, 50 I 60

MASTER 30

10

 

10

 

10

 

3 MEDALLES PER CATEGORIA

3 MEDALLES

11

 

11

 

11

 

12

 

12

 

12

 

13

 

13

 

13

 

 

 

14

 

14

 

14

 

 

 

15

 

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15è.- Aquesta cursa es disputarà respectant en tot moment el Reglament General de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.

Art. 16è.- Els organitzadors es reserven el dret de modificar el present Reglament d’aquesta cursa sempre d’acord amb l’FCIB.

Art. 17è.- Desenvoluparan el càrrec de:

Jutge Àrbitre amb llicència de l’FCIB núm.

 

Sr./Sra.

 

Cronometrador/-a amb llicència de l’FCIB núm.

 

Sr./Sra.

 

Jutge d’Arribada

 

Comissaris

 

Art. 18è.- El pagament dels premis es verificarà en el moment en que els àrbitres hagin realitzat les classificacions i sempre que no existeixi cap reclamació.

Els premis es faran efectius a

 

Art. 19è.- Tots els casos no prevists en aquest Reglament, seran resolts per la Normativa de l’FCIB.

           Articles addicionals:

 

           Novetats i excepcions respecte al Reglament i Normatives:

 

 

Palma

a

26

d

GENER

de 2016

 

 

El president del club organitzador                                  Segell de l’entitat organitzadora                                      El Secretari

 

 

 

 

 

 

 

 


APROVACIÓ OFICIAL FCIB

A l’espera de la resolució oficial de la Conselleria d’Interior, queda aprovat el present Reglament a tots els efectes esportius i autoritza la cursa a la qual es refereix.

Palma

a

26

d

GENER

de 2016